Velkommen

Velkommen til Mini-Mindful
– mere ro, overskud og nærvær
i familielivet, institutionerne og skolerne…

IMG_4429

Vi har brug for at skabe børn og unge i balance LIGE NU,

hvis ikke vi ønsker flere stressede børn på medicin og flere selvmordstruede unge som ikke kan se meningen med livet.

Vi bliver konstant udsat for stimuli og forventninger fra vores omverden. Selvom man har fri/ frikvarter/fri leg, er der stadig en masse man skal forholde sig til – sociale spilleregler, kravsætning, forventninger osv. – det samme er gældende for børn og unge nu om dage.

Det kan til tider være en svær opgave for barnet at rumme alle indtryk og relationer – og sig selv, uden at bliver overvældet og blive ”rodet” i hovedet. Derfor er det så vigtigt, at

børn i en tidlig alder lærer at ”nulstille”, finde roen i dem selv og derved undgå fremtidig stress og sygdom.

Mindfulness styrker selvværdet og barnet opbygger en grundlæggende tro på sig selv og kærlighed til sig selv. Det styrker barnets evne til at lære og være i en travl hverdag – barnet får ro til at være, så der er ro til at lære.

Mindfulness lærer ydermere barnet fremtidige redskaber til at undgå fx stress, angst, depression osv.

Det er vigtigt, at børnene og de unge får nogle overskuelige og nemme øvelser med sig og at mindfulness-undervisningen ikke blot skaber endnu en præstation eller ”ting” de skal leve op til, men derimod skaber en ro i kroppen og hovedet.

Mindfulness skaber et varmt, rumligt mentalt rum, hvor barnet kan restituere og opnå den indre ro som skaber et barn i balance.

 

… Med mindfulness planter vi små frø og hvert barn tager det med sig som de skal og kan bruge.

 

Hvad betyder Mindfulness?

Mindfulness er et koncept, som går ud på at være tilstede i nuet, være helt tilstede i sig selv og det du foretager dig lige nu. At kunne mærke ind i, hvad kroppen og sindet fortæller dig og hvad du føler. Det betyder oversat til dansk “Bevidst nærvær” og er  i korte træk et redskab til at:

  • Styrke selvværdet, fordi når du kan mærke dig selv og det du er og står for, skaber du dybe rødder og en tro på at du er fantastisk som du er.
  • Regulere følelser, vi har alle sammen følelser og alle følelser er okay, men nogle gange kan vi godt blive fanget af vores følelser hvor de tager styringen over os og det hjælper mindfulness med at bevidstgøre og regulere.
  • Ro på tankerne og ro på kroppen, så der er plads og overskud til ny læring / at rumme de indtryk og krav vi møder.
  • Højne kropsbevidstheden og bevidstheden på vores sind /følelser